Н. А. Римский-Корсаков Кащей бессмертный

Н. А. Римский-Корсаков Кащей бессмертный – Final chorus Konyets zlomu tsarstvu (Storm Knight/Princess/Korolevitch/Chorus)

Скачать Текст песни1:58

Н. А. Римский-Корсаков Кащей бессмертный – 3. Tableau Berceuse of the Princess Bayu, bai, Kashchey syedoi (Princess/S...

Скачать Текст песни3:35

Н. А. Римский-Корсаков Кащей бессмертный – Duet Pit yo prochladnoye vernyot vse sily (Kashcheevna/Korolevitch)

Скачать Текст песни4:00

Н. А. Римский-Корсаков Кащей бессмертный – Ya vizhu dyevu krasoti chudesnoi (Princess/Kashchey/Storm Knight)

Скачать Текст песни4:08

Н. А. Римский-Корсаков Кащей бессмертный – Zasnul... tvoi chas nastal (Kashcheevna/Storm Knight/Korolevitch)

Скачать Текст песни5:02

Н. А. Римский-Корсаков Кащей бессмертный – 2. Tableau Arioso and song Nastala noch , zatichnul veterok (Kashcheevna)

Скачать Текст песни6:32

Н. А. Римский-Корсаков Кащей бессмертный – Scene and arietta Glukhaya noch , dorogi dalshe net (Korolevitch/Kashcheevna)

Скачать Текст песни6:44

Н. А. Римский-Корсаков Кащей бессмертный – Prosti, lyubimyi korolevich moi (Princess/Korolevitch/Kashchey/Kashcheevna)

Скачать Текст песни9:06